Koszyk

SEKCJA MEDIALNA

(moderatorzy: Robert Groth, Mariusz Szmidka)

                                                       

 

1. Większy udział redakcji kaszubskich w mediach publicznych

 

Redakcje kaszubskie powinny być bardziej powszechne w mediach publicznych,  w związku z czym postuluje się stworzenie lub zwiększenie udziału kaszubskich redakcji w m.in. TVP czy Radio Gdańsk.

 

2. Stworzenie alternatywnego radia kaszubskiego

 

Na chwilę obecną w polskich mediach funkcjonuje tylko jedno kaszubskie radio. Powinno powstać radio alternatywne, profilem zbliżone do radia już istniejącego jednak prezentujące treści w oparciu o swoje założenia programowe.

 

3. Zwiększenie ilości treści kaszubskich i dostępu do nich

 

Na chwilę obecną w mediach są treści o tematyce kaszubskiej i w języku kaszubskich, lecz jest ich zbyt mało lub dostęp do nich z różnych względów jest utrudniony. Postuluje się zwiększenie ilości treści kaszubskich oraz poprawę dostępu do nich w mediach, a także tworzenie cyklicznych artykułów o atrakcjach Kaszub.

 

4. Stworzenie nowej gazety /pisma

 

Istnieje potrzeba stworzenia nowej gazety/pisma, które będzie podejmować tematykę kaszubską.

 

5. Stymulowanie mody na kaszubszczyznę

 

Media są środkiem przekazu, który powszechnie wpływa na zachowania, poglądy  i myślenie ludzi o współczesnym życiu i wydarzeniach w kraju i na świecie. Media są swoistym stymulatorem, który powinien oddziaływać na myślenie ludzi również  o regionie. Należy dążyć do tego, aby poprzez media rozpowszechniać (promować) modę na kaszubszczyznę i tworzyć w mediach trend na kaszubskie tradycyjne produkty oraz wzornictwo.

 

6. Język kaszubski w nowych mediach

 

Nowe media (Internet, fora internetowe, facebook, itp.) są ważnym elementem życia współczesnego człowieka, w związku z tym język kaszubski i tradycje związane  z regionem powinny być powszechnie obecne w tego typu środkach przekazu medialnego.

 

7. Powstanie kanału YouTube

 

Postuluje się stworzenie kanału YouTube w języku kaszubskim lub o sprawach kaszubskich, który mógłby być zaczątkiem telewizji kaszubskiej.

 

8. Ambitne dziennikarstwo

 

Współczesne dziennikarstwo podejmujące tematykę kaszubską powinno realizować misję i opierać swoje treści oraz działania o sztukę i etykę dziennikarską. Treści podejmowane przez dziennikarzy powinny dotyczyć wszystkich obszarów tematycznych dotyczących Kaszub i Kaszubów – a nie tylko pełnić funkcję sprawozdawczą.

 

9. Stworzenie serwisu dla mediów

 

We współpracy z Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, powinien powstać serwis dla mediów, w którym poruszane będą wszystkie sprawy kaszubskie (nie tylko wydarzenia).

 

10. Przygotowanie dziennikarskie

 

Dziennikarze, podejmujący w swej pracy tematykę kaszubską, powinni posiadać profesjonalne przygotowanie, co zasadniczo powinny wspierać cykliczne warsztaty  i praktyki w redakcjach, w tym w: TVP, TTM, Radio Gdańsk, Radio Kaszëbë czy Dziennik Bałtycki.

 

11. Powołanie ośrodka kształcenia dziennikarstwa

 

Postuluje się stworzenie ośrodka kształcenia dziennikarstwa lub/i publicystyki regionalnej.

 

12. Wprowadzenie dwujęzycznych treści w informacjach

 

Informacje (treści) publikowane w mediach powinny być prezentowane jednocześnie w dwóch językach – języku kaszubskim i polskim.

 

13. Kampania promocyjna dla Kaszub i Kaszubów

 

W mediach powinna być prowadzona szeroko zakrojona kampania promocyjna dla Kaszub i Kaszubów. Powinno być stworzone dobre otoczenie medialne dla kaszubskich artystów (wsparcie, promocja, więcej np. muzyki w języku kaszubskim w mediach). Kampania promocyjna powinna dotyczyć również promowania kaszubskich przedsiębiorców i nowych firm, które chcą tworzyć kaszubskie produkty.

 

14. Stworzenie aplikacji medialnej i informacyjnej

 

Należy stworzyć aplikację medialną i informacyjną, która będzie ściągać wszystkie treści związane z Kaszubami (promocja regionu w całej Polsce również treści dwujęzyczne).

 

 

* * *

Kòntakt z nama

Młodi Kaszëbi

Telefón: +48 503 007295 +48 503 007295

E-mail:

mlodikaszebi@gmail.com

kmkluzino@gmail.com

kmkcassubia@gmail.com

Kaszëbskô Zemia

Adresa redakcji (Adres redakcji)

Żeromsczégò 12 (Żeromskiego 12)

84-242 Lëzëno (84-242 Luzino)

tel. 503 007 295

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Młodi Kaszëbi