Koszyk

SEKCJA MUZYCZNA

(moderatorzy: Paweł Ruszkowski, Rafał Rompca)

 

 

1. Rozstrzygnięcie sporu o hymn kaszubski

 

Istnieje potrzeba ostatecznego, formalnego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kaszubskiego hymnu. Rozwiązaniem zaakceptowanym już przez większość oddziałów ZKP jest uhonorowanie jako hymnu kaszubskiego „Marsza kaszubskiego” H. J. Derdowskiego, jednak ze zmianą słów z „pòlskô wiara, pòlskô mòwa” na „nasza wiara, nasza mòwa”.

 

2. Poprawność języka kaszubskiego w tekstach piosenek i w wymowie

 

Konieczna jest dbałość o poprawny język kaszubski w tekstach piosenek oraz poprawną wymowę kaszubską w powstających nagraniach. Wszelkie utwory, które mają zostać opublikowane, szczególnie jako kompletne wydawnictwa płytowe, powinny być konsultowane z Radą Języka Kaszubskiego.

 

3. Poświęcenie uwagi istniejącym konkursom

 

Bardziej niż tworzyć kolejne konkursy muzyczne, wokalne czy chóralne, warto poświęcić uwagę tym już istniejącym i skierować energię na pozyskiwanie środków na profesjonalną realizację multimedialną tych wydarzeń, nagrody dla uczestników, promocję. Należy dbać o bezstronność komisji artystycznych – juror nie może być bezpośrednio związany z żadnym uczestnikiem. Warto także tworzyć w ramach konkursów kategorie dla autorów słów i kompozytorów muzyki, a także kategorie „autorskie” – tj. dla autorów, kompozytorów i wykonawców w jednej osobie. Na wzór wielu ogólnopolskich festiwali piosenki można też rozważyć ustanowienie wyróżnień i nagród za najlepszy akompaniament (na żywo).

 

4. Tworzenie cyklów koncertów radiowych i telewizyjnych

 

Kaszubskie media są wspaniałym gruntem do stworzenia cyklu radiowych  i/lub telewizyjnych koncertów (np. raz w miesiącu) lub krótkich, jedno-utworowych wejść na antenę (np. raz w tygodniu) – na początku nawet bez udziału pełnej publiczności w studiu. Bohaterami tych nagrań mogliby być zarówno znani artyści śpiewający po kaszubsku, jak i młodzi laureaci rozmaitych konkursów. Dbałość o możliwie najwyższą jakość nagrań od strony dźwiękowej i wizualnej umożliwi dzielenie się nimi z szeroką rzeszą odbiorców, także poza Kaszubami i Pomorzem. Niezastąpionym medium będzie w tym przypadku Internet.

 

5. Odbiór kaszubskich mediów w całej Polsce

 

Warto podjąć starania o uzyskanie obieralności kaszubskich mediów w całej Polsce.

 

6. Pielęgnowanie wielopokoleniowości w zespołach folklorystycznych

 

Ważnym zadaniem jest pielęgnowanie wielopokoleniowości w kaszubskich zespołach folklorystycznych oraz zabieganie o jak najczęstszą współpracę różnych zespołów i chórów. Konieczna jest nieustająca praca nad ich poziomem artystycznym, czego częścią będzie samokształcenie instruktorów, choreografów, itd.

 

7. „Grające ławeczki” promocją kaszubskiej kultury

 

Dobrym przykładem promocji kaszubskiej kultury muzycznej są grające ławeczki, jak np. ta z „Kaszubskimi nutami” w Parku im. Aleksandra Majkowskiego, przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Takie ławeczki mogłyby powstać w większości kaszubskich miast.

 

8. Stworzenie kaszubskiej agencji fonograficzno-koncertowej

 

Sukcesem mogłoby się okazać stworzenie kaszubskiego wydawnictwa – agencji fonograficzno-koncertowej, zrzeszającej artystów śpiewających po kaszubsku   w najróżniejszych gatunkach muzycznych. Agencja mogłaby zajmować się produkcją  i dystrybucją wydawnictw, organizacją koncertów, opieką prawną nad artystami oraz promocją.

 

9. Połącznie języka kaszubskiego z nieeksplorowanymi stylistykami

 

Ożywcze dla kaszubskiej kultury muzycznej byłoby połączenie języka kaszubskiego         z nieeksplorowanymi jeszcze stylistykami, takimi jak np. gospel. To mogłoby urozmaicić liturgię kościelną (nie zastępując tradycyjnej) oraz otworzyć nowe możliwości chórom              i zespołom wokalnym.

 

10. Wejścia z kaszubszczyzną w świat muzyki

 

Dla młodych ludzi wyjątkowo atrakcyjny wydaje się pomysł wejścia z kaszubszczyzną w świat muzyki klubowej, tanecznej, elektronicznej, r&b i tworzenie utworów, które mogłyby z powodzeniem zabrzmieć w dużych, dobrych klubach. Mogłyby też powstawać utwory angielsko-kaszubskie, co umożliwiłoby bardzo szeroką promocję języka.

 

11. Walka ze wstydem w posługiwaniu się językiem kaszubskim

 

Konieczna jest walka z nieuzasadnionym wstydem, związanym z posługiwaniem się językiem kaszubskim i kultywowaniem naszych muzycznych tradycji, w tym rozbijanie absurdalnych łańcuchów myślowych takich jak „folk – to folklor, folklor – to wieś, a wieś – to obciach”. Obecnie jednym z najpopularniejszych na świecie nurtów muzycznych jest tzw. indie-folk, który jest skrótem od independent folk - folk niezależny. Jest to gatunek, który wyrósł na bazie tradycyjnej muzyki (np. celtyckiej, amerykańskiej, australijskiej, kaszubskiej), która prezentowana jest z użyciem nowoczesnych brzmień. Takie podejście do rodzimej sztuki muzycznej i języka jest powodem do dumy.

 

12. Utworzenie grupy facebookowej

 

Utworzenie grupy facebookowej umożliwiającej kontakt wszystkich osób, które uczestniczyły w Kongresie oraz „dodawanie” kolejnych, w tym także znanych przedstawicieli mediów, czy osób związanych z polityką, aby dać sobie szansę na zrodzenie się, nagłośnienie i sukces wielu cennych pomysłów.

 

13. Utworzenie komórek młodzieżowych przy oddziałach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

 

Przy każdym oddziale ZKP statutowo utworzyć komórkę młodzieżową, która miałaby realny wspływ na sprawy ważne dla młodych, w naszym przypadku – na kształtowanie obrazu muzyki na Kaszubach. Takie komórki powinny otrzymać wszelką pomoc od swojego matczynego oddziału ZKP. Warto także rozważyć wydzielenie dla nich osobnego budżetu.

 

 

* * *Kòntakt z nama

Młodi Kaszëbi

Telefón: +48 503 007295 +48 503 007295

E-mail:

mlodikaszebi@gmail.com

kmkluzino@gmail.com

kmkcassubia@gmail.com

Kaszëbskô Zemia

Adresa redakcji (Adres redakcji)

Żeromsczégò 12 (Żeromskiego 12)

84-242 Lëzëno (84-242 Luzino)

tel. 503 007 295

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Młodi Kaszëbi