Koszyk

SEKCJA LITERACKA

(moderatorzy: Karolina Serkowska, Dariusz Majkowski)

 

 

1. Zachęcać do pisania w języku kaszubskim

 

Grono młodych osób nie pisze tekstów w języku kaszubskim (nawet, jeżeli zna ten język w piśmie), z obawy przed popełnianiem błędów ortograficznych czy stylistycznych. Należy zachęcać wszystkich, którzy czują w sobie talent literacki lub po prostu chcą pisać po kaszubsku, do podejmowania prób tworzenia tekstów. Istotnym jest, aby młodzi ludzie mieli świadomość tego, że czym więcej będą pisać (tworzyć) tym ich teksty będą doskonalsze, a także poczucie, że ich opracowania nie spotkają się z dezaprobatą ze strony znawców języka kaszubskiego - tylko ze względu na błędy w zapisie (każdy przecież kiedyś uczył się pisać). 

 

2. Wydawać więcej utworów prozatorskich

 

Na chwilę obecną w literaturze kaszubskiej istnieje wiele utworów wierszowanych (poezji), brakuje natomiast tekstów pisanych prozą i to nie tylko tekstów ambitnych, ale przede wszystkim takich, których oczekują młodzi ludzie: kryminały, literatura fantastyczna, science fiction, itp.

 

3. Tworzyć kaszubskie audiobooki

 

W ciągu ostatnich kilku lat zaczęły powstawać audiobooki w języku kaszubskim, jednak nadal nie ma ich zbyt wiele. Postuluje się o to, aby tworzyć możliwie jak najwięcej audiobooków w języku kaszubskim przeznaczonych dla różnych grup odbiorców – zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

 

4. Zwiększyć dostępność do książek w bibliotekach

 

Istnieje problem z dostępem do literatury w języku kaszubskim. W bibliotekach literatura w tym języku jest albo niedostępna, albo też dostępne są tylko klasyczne pozycje. Należy zadbać o to, aby obok pozycji klasycznych w bibliotekach była również najnowsza (współczesna) literatura, tworzona przez współczesnych twórców.

 

5. Promocja konkursów literackich

 

W różnych miejscach – na Kaszubach – organizowane są konkursy literackie, których odbiorcami są dzieci, młodzież i dorośli, jednak istnieje duży problem  z rozpowszechnianiem wiedzy o tych wydarzeniach. Powinno się dołożyć wszelkich starań, aby każde wydarzenie literackie (w tym konkursy) były promowane, a informacja o nich rozpowszechniania różnymi kanałami, w tym także przez media społecznościowe. Istotnym jest, aby o tego typu wydarzeniach informowani byli również nauczyciele języka kaszubskiego.

 

6. Współczesna literatura kaszubska w szkole

 

Współcześnie powstają liczne teksty pisane w języku kaszubskim (poezja, proza) i przez współczesnych twórców. Nauczyciele języka kaszubskiego powinni przybliżać podczas zajęć w szkole nie tylko teksty klasyczne, ale też te, które powstają obecnie.

 

7. Powstawanie nowych form w języku kaszubskim

 

Powinny powstawać nowe formy w języku kaszubskim, np. manga.

 

8. Powstawanie Dyskusyjnych Klubów Książki

 

Powszechne jest powstawanie różnych dyskusyjnych Klubów Książki, które działają przy bibliotekach, jednak na chwilę obecną brakuje Dyskusyjnych Klubów Książki Kaszubskiej (działa tylko jeden taki klub przy bibliotece w Wejherowie). Kluby tego typu powinny powstać na całych Kaszubach. 

 

9. Powstawanie tłumaczeń światowej literatury

 

Wśród literatury kaszubskiej brakuje utworów będących tłumaczeniami dzieł światowej literatury. Przede wszystkim brakuje tekstów, które nie zostały przełożone na język polski, a funkcjonują np. w języku niemieckim czy angielskim. Należy dokonywać tłumaczeń popularnej literatury z języków obcych na język kaszubski.

 

10. Strona internetowa z klasyką

 

Postuluje się utworzenie strony internetowej, na której będą znajdowały się teksty  z obszaru całej kaszubskojęzycznej klasyki, ale też i współczesne dzieła literackie.

 

 

* * *

Kòntakt z nama

Młodi Kaszëbi

Telefón: +48 503 007295 +48 503 007295

E-mail:

mlodikaszebi@gmail.com

kmkluzino@gmail.com

kmkcassubia@gmail.com

Kaszëbskô Zemia

Adresa redakcji (Adres redakcji)

Żeromsczégò 12 (Żeromskiego 12)

84-242 Lëzëno (84-242 Luzino)

tel. 503 007 295

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Młodi Kaszëbi