Koszyk

SEKCJA KOŚCIELNA

(moderatorzy: kleryk Sławomir Serkowski, ks. dr Leszek Jażdżewski)

 

 

1. Upowszechnienie mszy św. z kaszubską liturgią słowa

 

Trzeba - korzystając z dobrych wzorców - stale powiększać liczbę parafii organizujących msze z kaszubską liturgią słowa. Część osób z sekcji kościelnej zadeklarowała nawet, że w czasie możliwie wolnym odwiedzałaby te parafie, gdzie taka msza jest i swoją obecnością, czynnym udziałem w liturgii, potwierdzałaby zasadność tych mszy  z akcentem kaszubskim.

 

2. Wydanie lekcjonarzy po kaszubsku

 

Istnieje już lekcjonarz z czytaniami kaszubskimi na niedziele i święta. Brakuje jednak lekcjonarza na każdy dzień tygodnia, by podczas ewentualnych mszy kaszubskich w tygodniu, czytania nie były proklamowane z kartki, tylko z księgi liturgicznej zatwierdzonej przez odpowiednią komisję kościelną. Jeżeli chodzi o inne księgi do nabożeństw, tj. modlitwy powszechne czy Droga Krzyżowa, to stwierdziliśmy, że warto takie rozważania pisać na bieżąco, dać możliwość młodzieży wykazania się kreatywnością. Oczywiście takowe rozważania byłyby sprawdzane przez kapłana pod względem teologicznym, a tłumaczone na kaszubski przez tą młodzież albo nauczyciela kaszubskiego ze szkoły, do której młodzi uczęszczają. To sprzyjałoby ciągłemu rozwojowi i nauki języka wśród młodych.

 

3. Wprowadzenie do użytku śpiewników już istniejących

 

Istnieją śpiewniki kaszubskie, które niestety zostały w jakiś sposób zapomniane, ale nie kosztują wiele. Warto by kapłan zainwestował w takie książeczki dla swoich parafian, by podczas mszy kaszubskich ludzie czynnie włączali się w śpiew. Ciekawym elementem byłoby też wprowadzanie przez organistę w ciągu roku kościelnego do mszy w języku polskim co jakiś czas pieśni kaszubskiej, by oswajać ludzi z tym językiem i pięknym śpiewem nie tylko na mszach kaszubskich. Warto byłoby rozpocząć od kolęd, które przecież w Polsce są bardzo lubiane i chętnie śpiewane.

 

4. Używanie stroju kaszubskiego przez osoby czytające podczas Mszy

 

Wprowadzenie podczas Mszy Świętych, z biskupem i nie tylko, elementów kaszubskich. W kaszubskiej parafii - podczas różnych uroczystości używać stroju kaszubskiego przez osoby czytające (choćby jedno czytanie w języku kaszubskim), przez osoby niosące dary, czy jak już wspomniane zostało wcześniej śpiewanie jednej pieśni kaszubskiej. To powoduje, że ludność utożsamia się wtedy z Kaszubami, a Ks. Biskup widzi potencjał  i ważność pobożności kaszubskiej w danej parafii.

 

5. Poruszenie tematu mszy z kaszubską liturgią na areopagu 2017

 

Podczas areopagu, który odbywa się wiosną w Pelplinie, jednym z tematów powinna być sprawa Mszy z kaszubską liturgią słowa. Na tym spotkaniu jest wiele osób, które związane są z kaszubszczyzną i podjęcie takiego zagadnienia skłaniałoby do podjęcia działań w tym kierunku.

 

6. Organizowanie spotkań z wybitnymi znawcami kaszubskiej duchowości

 

Tu można wymienić np. ks. prof. Jana Perszona, o. prof. Adama Sikorę, ks. prof. Henryka Skorowskiego, ks. prof. Jana Walkusza, ks. dr Leszka Jażdżewskiego, ks. dr Bogusława Głodowskiego i innych. Wiązałoby się to także z promocją książek różnych autorów o tematyce kaszubskiej. Spotkania mogłyby się odbywać m. in. w Bibliotece Diecezjalnej Pelplinie.

 

7. Organizowanie czuwania młodzieży kaszubskiej z kaszubskimi rozważaniami

 

Jeżeli istnieją w parafii takie grupy jak np. KSM, oaza, schola czy ministranci, to warto przygotować dla nich adorację, jakieś czuwanie, ale w języku regionalnym, by także wśród tych młodych zaszczepiać kulturę kaszubską.

 

8. Wznowienie czasopisma „Zwónk

 

W Seminarium Duchownym w Pelplinie wydawane było czasopismo „Zwónk”, które obecnie nie istnieje. Należałoby je wznowić - nie byłoby to już tylko czasopismo kleryckie - ale tworzone we współpracy z klubami młodych (np. „Pomorania”, „Cassubia”) czy innymi zainteresowanymi stworzona zostałaby nowa wersja pisma „Zwónk”, rozpowszechniana na większą skalę.

 

9. Nauka języka kaszubskiego w Seminariach Duchownych w Pelplinie i Oliwie

 

Nauka języka kaszubskiego w seminarium ma miejsce co 2 lata przez I semestr  (w WSD w Pelplinie), ale chodzi o stworzenie dłuższego cyklu nauki nie zatrzymując się tylko na podstawach czytania i pisania.

 

* * *Kòntakt z nama

Młodi Kaszëbi

Telefón: +48 503 007295 +48 503 007295

E-mail:

mlodikaszebi@gmail.com

kmkluzino@gmail.com

kmkcassubia@gmail.com

Kaszëbskô Zemia

Adresa redakcji (Adres redakcji)

Żeromsczégò 12 (Żeromskiego 12)

84-242 Lëzëno (84-242 Luzino)

tel. 503 007 295

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Młodi Kaszëbi