Koszyk

SEKCJA GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWA

(moderatorzy: Andrzej Busler, Anna Cupa)

 

 

1. Lekcje języka kaszubskiego na wszystkich etapach nauki

 

Lekcje języka kaszubskiego prowadzone są w szkołach, jednak jak na chwilę obecną nie na wszystkich etapach nauki szkolnej. Postuluje się, aby lekcje te były wprowadzone na wszystkich poziomach kształcenia obowiązkowego (szczególnie w gimnazjum i szkole średniej).

 

2. Inicjowanie przedsięwzięć związanych z kulturą kaszubską

 

Współcześnie podejmowane są różne inicjatywy związane z kulturą kaszubską, jednak wiele z nich podejmowane są przez jednostki prywatne lub organizacje pozarządowe. Należy zwiększyć liczbę przedsięwzięć związanych z kulturą kaszubską, ze szczególnym uwzględnieniem tych inicjatyw, które podejmowane są przez jednostki i władze gminy.

 

3. Kaszubszczyzna w kampanii wyborczej

 

Kwestie dotyczące kultury kaszubskiej i języka kaszubskiego często podejmowane są przez kandydatów w wyborach podczas prowadzonej przez nich kampanii. Wówczas wskazywane są kierunki działań, które proponowane są przez kandydata w celu promocji i rozwoju Kaszub. Obietnice wyborcze jednak zwykle nie są realizowane już po zakończeniu kampanii wyborczej. Postuluje się, aby kwestie dotyczące tematyki kaszubskiej, nie były tylko „kartą przetargową” w wyborach, ale by składane „obietnice” były realizowane w trakcie trwania kadencji.

 

4. Przekazywanie subwencji na naukę języka kaszubskiego

 

Szkołom przysługuje subwencja przeznaczona na realizację zajęć (lekcji) z języka kaszubskiego. Subwencja, co prawda jest przyznawana, ale często zdarza się, że nie zostaje ona przekazywana do szkół. Istotnym jest, aby środki finansowe nie tylko były przyznawane, ale faktycznie przekazywane do szkół i podmiotów realizujących lekcje języka kaszubskiego.

 

5. Dwujęzyczne tablice z nazwami ulic

 

Na Kaszubach, zarówno w miastach jak i na wsiach, powinny znajdować się tablice  z nazwami ulic w dwóch językach kaszubskim i polskim.

 

6. Zróżnicowanie oferty związanej z kulturą kaszubską

 

Oferta (wydarzeń, spotkań, prezentacji, itp.) związana z kulturą kaszubską powinna być szersza i dostosowana do potrzeb oraz zainteresowań rożnych grup społecznych  (w różnym wieku, zainteresowaniach, poglądach, itd.).

 

7. Budżet obywatelski

 

Zbyt mało gmin w swych działaniach wykorzystuje tzw. budżet obywatelski. Samorządy, m.in. poprzez korzystanie z możliwości budżetu obywatelskiego, powinny wspierać inicjatywy związane z kulturą kaszubską podejmowane przez społeczność lokalną. Poza budżetem obywatelskim samorządy powinny również wypracować zróżnicowane narzędzia wspierające inicjatywy oddolne mieszkańców powiatów/gmin.

 

8. Język kaszubski w życiu publicznym

 

Na chwilę obecną język kaszubski i kultura kaszubska ma małe odbicie w życiu publicznym, w tym również w funkcjonowaniu urzędów gmin i urzędów powiatowych (np. pomimo regulacji prawnych określających kwestie dotyczące języka kaszubskiego w urzędach państwowych). Postuluje się, aby język kaszubski i kultura kaszubska były powszechne w codziennym życiu publicznym.

 

9. Kaszubszczyzna w różnych sferach życia

 

Samorządy postrzegają kaszubszczyznę wyłącznie w sferze kultury, brak jej widzenia i działań z tym związanych w innych dziedzinach tj. gospodarka, przedsiębiorczość, nowe technologie itp. Ważne jest, aby kaszubszczyzna przenikała wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczo-kulturowego.

 

10. Promocja regionu i kaszubskich marek

 

Istotną kwestią w rozwoju Kaszub jest rozwój regionu i kaszubskich marek. Obecnie wiele gmin kaszubskich nie podejmuje działań ukierunkowanych na promocję regionu oraz tradycyjnych marek i produktów. W celu poprawy tej sytuacji należy dążyć do tego, aby każda gmina ukierunkowała swoje działania na promocję kaszubszczyzny, a także                           tradycyjnych kaszubskich produktów i marek (np. „Teraz Kaszuby”, „Stolem przedsiębiorczości”, „Kaszubski gryf gospodarczy”, itp.).

 

* * *

Kòntakt z nama

Młodi Kaszëbi

Telefón: +48 503 007295 +48 503 007295

E-mail:

mlodikaszebi@gmail.com

kmkluzino@gmail.com

kmkcassubia@gmail.com

Kaszëbskô Zemia

Adresa redakcji (Adres redakcji)

Żeromsczégò 12 (Żeromskiego 12)

84-242 Lëzëno (84-242 Luzino)

tel. 503 007 295

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Młodi Kaszëbi