Koszyk

SEKCJA FILMOWO-TEATRALNA

(moderatorzy: Weronika Pryczkowska, Adam Hebel)

 

 

1. Podejmowanie nowych tematów

 

Współcześnie realizowane są różne filmy i przedstawienia teatralne, ale większość z nich to realizacje przedstawiające Kaszuby, albo będące inscenizacją lub ekranizacją tradycyjnych utworów literackich. Inicjatywy podejmowane w obszarze kaszubskiego filmu i teatru powinny być kreatywne, przedstawiać współczesnych Kaszubów i ich życie na Kaszubach.

 

2. Szukanie sponsorów

 

Istnieją na Kaszubach teatry, które przedstawiają spektakle w języku kaszubskim, jednak często są one niedofinansowane. Regionalne teatry i inne instytucje promujące kulturę kaszubską powinny dążyć do pozyskiwania sponsorów  (urzędy, szkoły, sponsorzy prywatni) na realizowane przeze siebie projekty, jednak aby podejmowanie takich inicjatyw było możliwe powinny zostać wypracowane mechanizmy, które wskażą tym instytucjom/grupom możliwości i kierunki działań jak pozyskiwać sponsorów i jakie są w tym zakresie możliwości, itd.

 

3. Zmiana formy przedstawień

 

Przedstawienia teatralne realizowane przez teatry i grupy teatralne zwykle opierają przedstawienia o tekst zapominając, że w realizacjach teatralnych ważną rolę odgrywa ruch, scenografia i muzyka. Przedstawienia o tematyce kaszubskiej powinny wykorzystywać wszystkie możliwości sztuki artystycznej funkcjonującej w obszarze teatru. Należy dążyć do powstania dzieł, np. oper, widowisk teatralnych i innych, które można by prezentować w różnych instytucjach kultury (np. Filharmonia Kaszubska w Wejherowie).

 

4. Dokształcanie aktorów w teatrach amatorskich

 

W istniejących teatrach amatorskich zwykle nie są realizowane żadne zajęcia dokształcające, które umożliwiłyby aktorom rozwijanie swoich umiejętności artystycznych. W każdym teatrze czy też grupie teatralnej powinny być prowadzone systematyczne kursy i warsztaty z profesjonalnymi aktorami, animatorami i reżyserami, aby działania podejmowane przez teatry były na coraz wyższym poziomie (nie tylko spektakle, ale również i gra aktorska osób zaangażowanych w sztukę).

 

5. Stworzenie konkursów

 

Powinny być organizowane konkursy, podczas których twórcy filmów/spektakli będą mogli wraz ze swoimi grupami pokazać zrealizowane dzieło (inscenizację, ekranizację), co znacznie wpłynęłoby na sens i cel realizacji projektów, a także na satysfakcję twórców i aktorów.

 

6. Nowe scenariusze

 

Należałoby stworzyć nowe scenariusze – małe formy teatralne, filmy krótkometrażowe, bajki, których odbiorcami byłyby dzieci w różnym wieku.

 

7. Reklama i kanał YouTube

 

Powinien powstać kanał YouTube, na którym prezentowane będą fragmenty (dla zainteresowania odbiorców) współczesnych przedstawień i filmów o tematyce kaszubskiej i życiu dzisiejszych Kaszubów. 

 

8. Mecenat Kaszubski

 

Postuluje się utworzenie mecenatu kaszubskiego, który wspierałby wszelkie inicjatywy w języku kaszubskim związane z filmem i teatrem.

 

9. Zakładanie i wspieranie teatrów amatorskich

 

W okresie przedwojennym, a także jeszcze wiele lat po wojnie, amatorski ruch teatralny był bardzo rozwinięty. Powstawały wówczas sztuki teatralne, zwłaszcza znane są utwory Bernarda Sychty. Obecnie pozostało niewiele amatorskich teatrów kaszubskich,  a powstawanie nowych praktycznie zamarło. Wynika to z dużej mierze z tego, że teatry te zwykle nie otrzymują żadnego wsparcia w swojej działalności. Należy w możliwie jak największym stopniu wspierać działanie istniejących już teatrów amatorskich i tworzyć nowe grupy teatralne.

 

10. Filmy w języku kaszubskim

 

Filmy w języku kaszubskim realizowane są bardzo rzadko. Postuluje się, aby powstawało jak najwięcej różnych realizacji filmowych właśnie w tym języku. Należy pobudzać twórców do realizacji filmów dokumentalnych i fabularnych o Kaszubach na wzór „Kamerdynera”.

 

* * *Kòntakt z nama

Młodi Kaszëbi

Telefón: +48 503 007295 +48 503 007295

E-mail:

mlodikaszebi@gmail.com

kmkluzino@gmail.com

kmkcassubia@gmail.com

Kaszëbskô Zemia

Adresa redakcji (Adres redakcji)

Żeromsczégò 12 (Żeromskiego 12)

84-242 Lëzëno (84-242 Luzino)

tel. 503 007 295

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Młodi Kaszëbi