Koszyk

SEKCJA EDUKACYJNA

(moderatorzy: Magdalena Kamińska, Iwona Makurat)

 

 

1. Język kaszubski na równi z innymi przedmiotami

 

W wielu szkołach język kaszubski traktowany jest jako przedmiot „niższego rzędu” – mało ważny i mało potrzebny (realizowany tylko dlatego, że przeznaczone są na niego środki finansowe z budżetu) w związku z czym zajęcia z języka kaszubskiego często „upychane są” na późne godziny lekcyjne (6-7 godzina), kiedy dzieci i młodzież myślą już wyłącznie o końcu zajęć. Sprawia to, że znaczna część rodziców nie zapisuje dzieci na lekcje (nawet, jeżeli wyraża taką chęć), a dzieci nawet jeżeli formalnie są zapisane na język kaszubski to wiele zajęć opuszczają lub też są już na tyle przemęczone po całym dniu nauki, że nie mogą odpowiednio skupić się podczas lekcji. Należy dążyć do tego, aby język kaszubski traktowany był na równi z innymi przedmiotami – czy to pod względem godzin prowadzenia zajęć czy też realizacji materiału.

 

2. Opracować podręczniki umożliwiające nauczanie w grupach mieszanych

 

W warunkach szkolnych zajęcia z języka kaszubskiego często prowadzone są w grupach mieszanych - nie tylko pod względem wieku, ale i poziomu zaawansowania w nauce (zdarza się, że do jednej grupy uczęszczają dzieci uczące się języka 2 lata i 6 lat). Obecnie istnieją podręczniki przeznaczone do nauki języka kaszubskiego, jednak nie odpowiadają one na potrzeby grup mieszanych. Należy opracować podręczniki, które ułatwią prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkołach języka  w grupach niejednorodnych (w większości szkół funkcjonuje taki model nauczania języka kaszubskiego).

 

3. Stworzenie gier „typowo kaszubskich”

 

Obecnie na rynku istnieją gry w języku kaszubskim, jednak bazują one przede wszystkim na grach czysto polskich lub angielskich. Istnieje potrzeba stworzenia gier kaszubskich, które stałyby się podstawą do tworzenia takich samych gier w języku polskim. Należałoby również stworzyć gry (bazę gier) w języku kaszubskim oparte o nowoczesne technologie i dostępne w sieci Internet i nośnikach danych (np. DVD, Blu-Ray).

 

4. Wprowadzić obligatoryjność języka kaszubskiego

 

Język kaszubski powinien być obligatoryjny w szkołach na Kaszubach. Zadaniem działań edukacyjnych w ramach edukacji kaszubskiej jest budowanie świadomości i postaw związanych z symetryczną dwukulturowością i dwujęzycznością Kaszubów. Kolejne pokolenia Kaszubów mają prawo do edukacji opartej na nauczaniu własnego języka, historii i geografii.

 

5. Poprawa kształcenia nauczycieli języka kaszubskiego

 

Poziom kształcenia nauczycieli języka kaszubskiego, na chwilę obecną, jest niewystarczający – część nauczycieli nie prowadzi lekcji w języku kaszubskim, ma również problemy z pisaniem i podstawową wiedzą o regionie. Należy dążyć do zdecydowanej poprawy kształcenia nauczycieli języka kaszubskiego. Nauczyciele powinni bardzo dobrze opanować umiejętność mówienia i pisania w tym języku (trudno wyobrazić sobie np. naucz. jęz. angielskiego, który nie potrafi pisać po angielsku),               a także samemu być przekonanym o sensowności nauczania języka kaszubskiego i wiedzy o regionie w szkołach i poza nimi („nauczyciele pasjonaci”). 

 

6. Dbałość o przekazywanie subwencji na cele nauczania języka kaszubskiego

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na nauczanie języka kaszubskiego w szkołach przeznaczana jest subwencja, która powinna być przekazywana do szkół i innych placówek oświatowych realizujących prowadzących zajęcia z tego języka, jednak często zdarza się, że pieniądze te zatrzymują się na poziomie samorządu lub dyrektora szkoły i wykorzystywane są na inne cele - niż te związane z nauką języka kaszubskiego. Należy zadbać o to, aby środki z subwencji oświatowej faktycznie przekazywane były na naukę języka kaszubskiego, wycieczki, pomoce dydaktyczne, itp., a nie na inne cele szkolne czy pozaszkolne.

 

 

* * *

Kòntakt z nama

Młodi Kaszëbi

Telefón: +48 503 007295 +48 503 007295

E-mail:

mlodikaszebi@gmail.com

kmkluzino@gmail.com

kmkcassubia@gmail.com

Kaszëbskô Zemia

Adresa redakcji (Adres redakcji)

Żeromsczégò 12 (Żeromskiego 12)

84-242 Lëzëno (84-242 Luzino)

tel. 503 007 295

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Młodi Kaszëbi