Koszyk

Deja Kòngresu Młodëch Kaszëbów

Pomysł zorganizowania Kongresu Młodych Kaszubów zrodził się w 1990 roku w łonie redakcji czasopisma "Tatczëzna". Pismo to, choć ukazywało się zaledwie przez półtora roku, odegrało znaczącą rolę w ruchu kaszubskim. Zainicjowało dyskusję na temat statusu językowego kaszubszczyzny. Redaktorzy (Piotr Dziekanowski, Jarosław Ellwart, Wojciech Etmański, Artur Jabłoński, Eugeniusz Pryczkowski, Mariusz Szmidka, Dariusz Szymikowski) opowiedzieli się za językowym statusem naszego etnolektu. W tym czasie nie była to wcale tak jednoznaczna sprawa. Wręcz odwrotnie, wielu działaczy, także pisarzy kaszubskich (np. Tadeusz Bolduan, Jan Piepka) utrzymywali, że kaszubski jest tylko gwarą (względnie dialektem) języka polskiego. Ostatecznie, ówczesny ruch młodych, który nawiązywał bardzo wyraźnie do przedwojennej "Zrzeszë Kaszëbsczi" (mentorem redaktorów "Tatczëznë" był ostatni żyjący Zrzeszińc ks. prałat Franciszek Grucza), wspierany przez coraz więcej oddanych kaszubszczyźnie ludzi, doprowadził do oficjalnego zatwierdzenia statusu językowego kaszubszczyzny przez państwo polskie w 2005 roku. Natomiast w rezultacie kilkuletniego dialogu w 1996 roku doszło do ustalenia ortografii kaszubskiej. W 2007 roku powołano Radę Języka Kaszubskiego, która pracuje nad niuansami ortograficznymi opierając się na głównym kanonie ortograficznym sprzed dwudziestu lat.

 

Redakcję "Tatczëznë" kongresu nie zorganizowała, bo po prostu przestała istnieć. Myśl jednak przetrwała. Szansa na realizację dawno podjętej inicjatywy otworzyła się dopiero po założeniu "Cassubii" w 2003 roku przy Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Ten pierwszy klub funkcjonował cztery lata. Pozostawił jednak trwały ślad swego działania. Budował tradycję nawiązującą do przedwojennej "Cassubii" założonej przez Karola Kreffta - wybitnego mieszkańca Gminy Żukowo, założyciela ZKP w Żukowie w roku 1956. Piętnaście lat intensywnej działalności ZKP Banino, zwłaszcza na płaszczyźnie edukacyjnej i kulturowej, zaowocowało wykształceniem sporej grupy dobrze przygotowanej młodzieży, mogącej odważnie przystąpić do budowania reaktywowanej "Cassubii". Obecny klub funkcjonujący od września 2016 roku stanowią zdolni młodzi ludzie, o dużej świadomości regionalnej, świetnie przygotowani do podejmowania ambitnych zadań na wszelkich polach kaszubszczyzny. Klub zaczął od wielkiego i oryginalnego przedsięwzięcia, którego jeszcze w dziejach ruchu kaszubskiego nie było, czyli zorganizowania I Kongresu Młodych Kaszubów.


Kongres miał za zadanie ukazać zainteresowanie kaszubszczyzną młodych (do 30 roku życia), ich zaangażowanie regionalne, kondycję języka kaszubskiego, a zwłaszcza wskazać perspektywy rozwoju języka i kultury kaszubskiej (...)".

 

Eugeniusz Pryczkowski

Kòntakt z nama

Młodi Kaszëbi

Telefón: +48 503 007295 +48 503 007295

E-mail:

mlodikaszebi@gmail.com

kmkluzino@gmail.com

kmkcassubia@gmail.com

Kaszëbskô Zemia

Adresa redakcji (Adres redakcji)

Żeromsczégò 12 (Żeromskiego 12)

84-242 Lëzëno (84-242 Luzino)

tel. 503 007 295

e-mail: mlodikaszebi@gmail.com

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Młodi Kaszëbi